บริษัท แอคเซส ไมโคร ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท แอคเซส ไมโคร ซิสเต็มส์ จำกัด
ACCESS MICRO SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพฑูรย์ หวังเพ็ชรงาม, นายประสิทธิ์ หวังเพ็ชรงาม, นายไพโรจน์ หวังเพ็ชรงาม, นางสาวไพจิตรา หวังเพ็ชรงาม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 715 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอคเซส ไมโคร ซิสเต็มส์ จำกัด