บริษัท แอดวานซ์ อินฟินีตี้ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ อินฟินีตี้ จำกัด
ADVANCE INFINITY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพิไลวรรณ อมรชัชวาลกุล, นายสุวิทย์ อมรชัชวาลกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การค้าปลีกโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ไหล่และชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าว อุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องอิเล็คทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2416-6296
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินฟินีตี้ จำกัด