บริษัท แอดวานซ์ เทค ประเทศไทย จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เทค ประเทศไทย จำกัด
ADVANCED TECH (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศักดิ์สิน จงกลนี, นายทรงศักดิ์ ถาวร, นางวราภรณ์ จงกลนี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ตุลาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการติดตั้งวางระบบซ่อมบำรุงครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123/727 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2948-5301
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอดวานซ์ เทค ประเทศไทย จำกัด