บริษัท แอดวานซ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
ADVANCED OA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัญชลี จำรัสฤทธิรงค์, นางอินทิรา ทิวารี, นายทวีศักดิ์ กออนันตกุล, นายชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155/1 ถ.อำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอดวานซ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด