บริษัท แอตต้า โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท แอตต้า โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด
ATTA SOLUTION COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัตถพล จริยสมบัติ, นางสาวปภัสรา อุดมพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ธันวาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษพิมพ์งาน ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4382 ถ.พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-0645
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอตต้า โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด