บริษัท แอตแลนติค อาร์ต จำกัด

บริษัท แอตแลนติค อาร์ต จำกัด
ATLANTIC ART CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวมยุรี ลาภวัฒนะมงคล, นายสรรค์สกุล วงศ์ถิรพร, นางนงค์นุช ชัยสิทธิฤกษ์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ของเล่นสำหรับเด็กทุกชนิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดสินค้าอุปโภคและบริโภค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 383 ซ.พัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2319-5166
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอตแลนติค อาร์ต จำกัด