บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด
ANA-DIGIT GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายถาวร ตั้งตรงจิตร, นายกำธร ตั้งตรงจิตร, นายเปี่ยมเดช ปิ่นโฑละ, นางสาววาสนา เฮงประเสริฐ, นางสาวมาลี ตันติละวะสุต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มีนาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า จำหน่ายปลีก ส่งออกอะไหล่คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1408/9-10 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด