บริษัท แอนเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท แอนเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ANTECH COMMUNICATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกวิท จิรา, นายรักษ์ จิรา, นางสาวพรรณราย สวินทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์วิทยุรับ-ส่งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2538 ถ.สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2398-6952-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอนเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด