บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด

บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด
NET MATRIX GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร, นายธนรัชต์ พสวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สร้าง,พัฒนาโปรบริการข่าวสารข้อมูล,สอน/อบรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29 อาคาร วานิสสา ชั้น 5 ห้อง 5ดี ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด