บริษัท แอลฟา ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท แอลฟา ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด
ALPHA DIGITAL SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยิป เวิง ฮี, นางชฎาพร ศรีศิริโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1055/830 อาคาร ชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-2066-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอลฟา ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด