บริษัท แอลแอลซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ จำกัด

บริษัท แอลแอลซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ จำกัด
LLC COMPUTER & OA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาตรี ฝั้นพรม, นางกิ่งกาญจน์ ฝั้นพรม, นางสาวผุสดี ศิลาแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำหน่ายโทรศัพท์และอื่นๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/3 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5351-0599
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอลแอลซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ จำกัด