บริษัท แอล พี เอ็น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แอล พี เอ็น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
LPN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวมันธนา ศรีสวัสดิ์, นางอรุณี คุณาพงศ์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดจำหน่ายอะไหล่ รับซ่อม แก้ไขดัดแปลง อุปกรณ์คอมพิวเต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 381/30 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ แขวง ในเมือง เขต เมือง กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอล พี เอ็น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด