บริษัท แอล.เอ.ที. คอนโทรล ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท แอล.เอ.ที. คอนโทรล ซิสเต็ม จำกัด
L.A.T. CONTROL SYSTEM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิภาวรรณ มลสิริเรืองเดช, นางสาวณัฐญาณ์ มลสิริเรืองเดช, นายณัฐพงษ์ มลสิริเรืองเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม,อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และที่ปรึกษาระบบบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 618 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-9316-3507
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอล.เอ.ที. คอนโทรล ซิสเต็ม จำกัด