บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด
ASTRA TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเทพ ดวงจินดา, นางสาวบรรจง ไชยประนัง, นายวิเชียร รัตนเลิศ, นางสาวขวัญชนก ล้อมลาย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/216-218 หมู่ 2 ซ.จุฬาเกษม ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด