บริษัท แอสโทเรีย เน็ทเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท แอสโทเรีย เน็ทเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด
ASTORIA NETWORK COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศ์กฤษณะ กมลนาถ, นายประพันธพงศ์ พราหมณี, นางศศิวิมล พราหมณี, นางมยุรฉัตร กมลนาถ, นางสาวศรีไพร หาดารา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/32 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-7142-9292
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอสโทเรีย เน็ทเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด