บริษัท แอ็คเค้าท์ติ้ง ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท แอ็คเค้าท์ติ้ง ซิสเต็ม จำกัด
ACCOUNTING SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีเกียรติ ประเสริฐเจริญสุข, นางรัตนาวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, นางสาววราภรณ์ ยอดดำเนิน, นางสาวณัฏฐกัญญา สิทธิ์เดชวรกมล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการจัดทำบัญชี ปรึกษาและวางระบบบัญชี และพาณิชยกรรม จำหน่ายโปรแกรมบัญชีและซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 313 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2931-3100-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ็คเค้าท์ติ้ง ซิสเต็ม จำกัด