บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
ADVANCE APPLICATION SYSTEM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจารุณี เพียรกำแหง, นายพงศกร จงศรีอดิสรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา,แนะนำการใช้โปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/2 ถ.เพชรเกษม แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2868-9970
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพพลิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด