บริษัท แอ๊ดวานซ์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ADVANCE SOLUTION INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรศักดิ์ จินตนาวสันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 เมษายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบออโตเมชั่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2009/3-4 ซ.เจริญกรุง 77 ถ.จันทน์ แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2212-6373-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ๊ดวานซ์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด