บริษัท แอ๊ดวาน เทคโนโลยี่ ออยล์ จำกัด

บริษัท แอ๊ดวาน เทคโนโลยี่ ออยล์ จำกัด
SIAM AUTOMATION & TECHNOLOGY SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลัดดา ดำรัสมงคลสกุล, นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน, นายไมตรี วสันติวงศ์, นายคุณวุฒิ สมุทรรัตนกุล, นายธัชพล โปษยานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 265/28 ซ.สาธุประดิษฐ์ 15 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2674-1919
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ๊ดวาน เทคโนโลยี่ ออยล์ จำกัด