บริษัท แอ๊ดว้านซ์วิชั่นซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท แอ๊ดว้านซ์วิชั่นซิสเท็มส์ จำกัด
ADVANCE VISION SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูศักดิ์ วรพิทักษ์, นายวรุตม์ ยันตะศรี, นายนามัย ธนินทรานุโคตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าปลีกเครื่องสมองกล (คอมพิวเตอร์)รับจ้างเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 976/21 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-5310
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ๊ดว้านซ์วิชั่นซิสเท็มส์ จำกัด