บริษัท แฮนสัน คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท แฮนสัน คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
HANNSON COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมพงษ์ เพชรโสภณสกุล, นางสาวดารณี เพชรโสภณสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1014/15 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แฮนสัน คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด