บริษัท โกลบอลวิชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท โกลบอลวิชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
GLOBAL VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัญชา ศรีฟ้า, นางสุวรรณี ศรีฟ้า, นางจิตต์ถนอม จันทนะเสวี, นางสาวโสมรัศมิ์ รุจิพรรณ, นายอนุชิต รัตนวิมล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/11 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอลวิชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด