บริษัท โกลบอล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

0
20

บริษัท โกลบอล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
GLOBAL BUSINESS SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิววงศ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรม ติดตั้ง วางแผนระบบคอมพิวเตอร์ จำหน่ายส่ง-ปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 145 ซ.2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด