บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด โซลูชั่น จำกัด
GLOBAL INTEGRATED SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภาณุวัฒน์ อัฐฐะประภาส, นางสาววรสุดา พันธุ์เมธิศร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์-ชิ้นส่วนอะไหล่ ให้บริการปรึกษาแนะนำ-ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 823 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด โซลูชั่น จำกัด