บริษัท โกลบอล อีโวลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โกลบอล อีโวลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
GLOBAL EVOLUTION & TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศักดิ์ดา แพทย์กระโทก, นายอากร กิตติมหาธรรม, นางสาวผกายกุล ว่องพยาบาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการ บริการให้คำปรึกษาด้านการพาณิชกรรม ประกอบกิจการบริการเสริมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 258/45 หมู่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอล อีโวลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด