บริษัท โกลเด้นแลนด์ คอมพิวเตอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท โกลเด้นแลนด์ คอมพิวเตอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
GOLDENLAND COMPUTER DISTRIBUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุมาพร อิศโรสกุล, นางสมปอง แตงจั่น, นายชูศักดิ์ คงซ้าย, นางสาวยุพาพิน ผลเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230 ซ.8 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7442-6738
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลเด้นแลนด์ คอมพิวเตอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด