บริษัท โกว์ตามิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โกว์ตามิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
GOWTAMI INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัคคิเนนิ ราจาเซคาร์, นางอัคคิเนนิ สวานา ดีวี, นายโกปิ จันดราดูร์ก้าปราสาด อัคคิเนนิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ชั้น 20 ถ.หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-9500
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกว์ตามิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด