บริษัท โคด้าแพ็ค เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โคด้าแพ็ค เทคโนโลยี จำกัด
CODAPACK TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภรัฐ โสประทุม, นางสาวบุญเรือน มรุธพงษ์สาธร, นางอำไพศรี โสประทุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48/218 หมู่ 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-1977
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โคด้าแพ็ค เทคโนโลยี จำกัด