บริษัท โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SOLUTIONS CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุวัฒน์ วนานุเวชพงศ์, นายไชยนุวัฒน์ วนานุเวชพงศ์, นางไพเราะ มากรักษา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้บริการซ่อมแซมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/46 ซ.ผูกมิตร ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด