บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด มหาชน

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด มหาชน
SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์, นางวันทนี มณีศิลาสันต์, นายชัชพงศ์ มัญชุภา, นายสรสิทธิ์ ศิริกุลพิสุทธิ์, นางสาวปรางศรี พณิชยกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ขายซอฟต์แวร์ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พัฒนาโปรแกรม,อบรมการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 408/74 อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-4851-5,0-2278
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จำกัด มหาชน