บริษัท โซลไวจ์ จำกัด

บริษัท โซลไวจ์ จำกัด
SOLVEIG LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชมภู กาญจนาทร, นางสุวิมล กาญจนาทร, นางล้วน โล่ห์สิริวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 ตุลาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก/ขายส่งถ้วยกระดาษและอุปกรณ์เครื่องเขียน นำเข้าสินค้าถ้วยกระดาษ ส่งออกสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/2 ซ.20 มิถุนา แยก 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-8878-80
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซลไวจ์ จำกัด