บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด
SO – AT SOLUTION COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิรันต์ บัวทอง, นางสาวนิอร เป้าทอง, นายอังกูร ยงวานิชจิต, นางนงค์ลักษณ์ ธนะเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/201-202 หมู่ 13 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2732-7920-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด