บริษัท โททอล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โททอล เทรดดิ้ง จำกัด
TOTAL TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีรสันต์ เดชทวีประเสริฐ, นายเกริกวิชช์ ยศสุนทร, นายพิมล เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์, นายวิเชียร สุพัฒนารังษี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่สินค้าทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 302/730 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2757-6730
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โททอล เทรดดิ้ง จำกัด