บริษัท โททัล พลัส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โททัล พลัส เทคโนโลยี จำกัด
TOTAL PLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพรเมธา โคสุวรรณ, นายวัชรัศนิ์ เชยชม, นายปกรณ์ มาตรไตร, นายธเนช เกตุสุข, นายสายันต์ เปรมปรีดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีก บริการติดตั้ง ซ่อม วางระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/147 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-1923-2172
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โททัล พลัส เทคโนโลยี จำกัด