บริษัท โทเทิ่ล คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท โทเทิ่ล คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็มท์ จำกัด
TOTAL COMMUNICATION SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนพงศ์ คล้ายจินดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 539/2 อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 11 เอ ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-4959
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โทเทิ่ล คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็มท์ จำกัด