บริษัท โนวเลจ เทรดเดอร์ จำกัด

บริษัท โนวเลจ เทรดเดอร์ จำกัด
KNOWLEDGE TRADER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสายสมร หลักแหลม, นางสาวกฤษณา อุดมเชียร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อขายพร้อมบริการติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56/64 หมู่ 5 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2443-6702
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โนวเลจ เทรดเดอร์ จำกัด