บริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด
PRODUCTS WORLD SAFETY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีระศักดิ์ เปียรักษา, นายธรรมนูญ เศรษฐี, นายประเสริฐ เชี่ยวสิริขจร, นางสาวกนกวรรณ บุญสถิรพงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายตู้นิรภัย (ซื้อมาขายไป)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/23 หมู่ 2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด