บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
PROMISYS CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ สวงขันธ์, นายโสมเทพ ลีฬหะพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กันยายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 15120400
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง GPS
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2096/35-36 ถ.รามคำแหง 26 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2300-0335
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด