บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จำกัด

บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จำกัด
PROJECTOR OUTLET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์, นางสาวอารีย์พร ฉัตรรวี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเทประกอบกิจการให้บริการซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/3 อาคาร วิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 4 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2525-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จำกัด