บริษัท โปรเฟสชันนัล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท โปรเฟสชันนัล ซัพพลาย จำกัด
PROFESSIONAL SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาโรจน์ ชัยรัตนอุดมกุล, นายตัน คี เหลียง, นายอิทธิรุจ สินธุรัตน์, นางสาวฐิติชญา วิสารปกรณ์, นายวุฒิพร สายสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตตลับหมึกในเครื่องพิมพ์เลเซอร์และค้าหมึกพิมพ์ในเครื่องเลเซอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38-38/1 ซ.ลาดพร้าว 110 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรเฟสชันนัล ซัพพลาย จำกัด