บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น จำกัด
PROFESSIONAL NETWORK SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเพิ่มศักดิ์ ตันสถิตย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ซอฟแวร์ รับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด,เคเบิล,ซอฟแวร์ รับปรึกษางานด้านคอมพิวเตอร์,ซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น จำกัด