บริษัท โปรเฟสส์ซอฟต์แวร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โปรเฟสส์ซอฟต์แวร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
PROFESS SOFTWARE AND SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเฟื่องฉัตร ธนะปัญโญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 236/12 หมู่ 1 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5380-0996
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรเฟสส์ซอฟต์แวร์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด