บริษัท โปรไฟล์ อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โปรไฟล์ อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
PRO FILE INFORMATION CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ค้าส่ง-ปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และบริการให้คำปรึกษาระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2991/41 ถ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2376-0809
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรไฟล์ อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด