บริษัท โพลีไลน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โพลีไลน์ เทรดดิ้ง จำกัด
POLYLINE TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศิริพรรณ เกิดสมุทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ขายปลีก ขายส่งสติ๊กเกอร์ รับจ้างพิมพ์ เคลือบกาว เคลือบซิลิโคน สติ๊กเกอร์ รับจ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/47-48 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2383-4901
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โพลีไลน์ เทรดดิ้ง จำกัด