บริษัท โพลี่ดี อินสทรูเมนท์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โพลี่ดี อินสทรูเมนท์ ประเทศไทย จำกัด
POLYDEE INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอียน เดวิด แลนเฟียร์, หม่อมหลวงรัตติญา สุขสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000100
ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่าย และซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์รับปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์นำเข้า ส่งออกอะไหล่ชิ้นส่วนโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/5 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โพลี่ดี อินสทรูเมนท์ ประเทศไทย จำกัด