บริษัท โพสท์เน็ท ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โพสท์เน็ท ไทยแลนด์ จำกัด
POSTNET (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ, นางนงนุช เกียรติบำเพ็ญ, นางปานรวี โลหเตปานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานไปรษณีย์ ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9 ซ.อินทามระ 33 แยก 2 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โพสท์เน็ท ไทยแลนด์ จำกัด