บริษัท โฟร์ ทีน เทค จำกัด

บริษัท โฟร์ ทีน เทค จำกัด
FOR TEEN TECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภาคภูมิ โลหะเนตร, นายปฏิญญา ตันเอี่ยม, นางสาวนิลดา หอยตะคุ, นายธิติ วรบวร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็คทรอนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์,ซอฟท์แวร์เว็บไซท์ ฐานข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/20 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2525-0937
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฟร์ ทีน เทค จำกัด