บริษัท โฟร์ บิซิเนท จำกัด

บริษัท โฟร์ บิซิเนท จำกัด
4 BIZINET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิวัติ เล็กคล้าย, นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ, นายปกิต ศีลประชาวงศ์, นายอดิเรก ปฏิทัศน์, นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับออกแบบ ผลิต จำหน่ายโปรแกรมที่ใช้งานบนอินเตอร์เนตและอื่นๆ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 LPN 1 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8123
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฟร์ บิซิเนท จำกัด