บริษัท โฟร์ อิน จำกัด

บริษัท โฟร์ อิน จำกัด
FOUR IN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัศวิน อินทรวิมลเมธา, นางจิราพร อินทรวิมลเมธา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งป้ายและงานก่อสร้างทุกชนิดจำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62/13 หมู่ 4 แขวง ลาดสวาย เขต ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2998-6386
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฟร์ อิน จำกัด