บริษัท โฟร์ ไฟว์ ทู จำกัด

บริษัท โฟร์ ไฟว์ ทู จำกัด
FOUR FIVE TWO CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิจารณ์ โสภณพินิจ, นางอุบลวรรณ ถิตะพาณิชย์, นางสาววิยะดา อังคทะวานิช, นางแววมณี ชุ่มวัฒนะ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านเลขานุการ ขายเอกสารสมุดใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้บริการทางกฎหมาย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 160/452 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ ชั้น 21 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-2523
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฟร์ ไฟว์ ทู จำกัด